Sídlo spoločnosti/Company adress:

ALMIS s.r.o.

Píla 69

985 53 Mýtna

Slovenská Republika

Pellet Stove Mareli PSN 24 Red 1 800x450

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +421 903 457 129

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK80 0200 0000 0039 4864 0751

Swift kód banky: SUBASKBX

Hl. sídlo banky: Všeobecná úverová banka

                          Mlynské nivy 1

                          829 90 Bratislava 25

 

 

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image